Yardım

ÜNİVERSİTE TERCİHİNDE BİR BİLENE DANIŞ!


Pratik ittifaklar, pratik çözümler


Rehber Olmak
İstiyorum
  • NEDİR?

    Tercih Rehberliği, üniversite tercihlerini yapacak gençler ile halihazırda üniversite öğrenimine devam eden yahut yakın zaman önce mezun olmuş gençleri bir araya getiren ve kar etme amacı gütmeyen bir platformdur.
  • NEYİ AMAÇLAR?

    Tercih Rehberliği’nin amacı, üniversite ile henüz muhatap olan adayların, gerek bölümlere gerekse üniversitelere ilişkin akıllarını kurcalayan sorularına birinci ağızdan tatmin edici cevaplar bulmalarına yardımcı olmaktır.
  • KİMLER BAŞVURABİLİR?

    2021 YKS sınavına girmiş ve bu yıl tercih yapacak aday gençler “Tercih Yapmak İstiyorum”; hâlihazırda üniversite öğrenimine devam eden yahut geçtiğimiz 10 yıl içerisinde üniversitelerden mezun olan gençler ise “Rehber Olmak İstiyorum” kısmından başvuru yapabilirler.

PAYDAŞLAR

Anadolu Öğrenci Birliği
AYSİT Vakfı
Aziz Mahmud Hüdâyi Vakfı
BESADER
Boğaziçi Üniversiteliler Derneği
Genç Derneği
Genç Ensar
Genç Hareket
Genç İHH
Genç İhlas
Genç Kadem
Genç Memur-Sen
Genç Müsiad
Genç ÖNDER
Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı
Hayrat Uluslararası Öğrenci Derneği
Hayrat Vakfı
Hikmet Eğitim ve Kültür Vakfı
Hukukçular Derneği
İlim ve Medeniyet
İlim Yayma Cemiyeti
İlim Yayma Vakfı
İÜDER
Kevser Eğitim Vakfı
Mostar Gençlik
Şahsiyet Akademisi
Server Gençlik
Siyasal Vakfı
TÜGVA
TÜRGEV
Türkiye Diyanet Vakfı
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı
UDEF
Yedi Hilal
Yeni Dünya Vakfı
Yeryüzü Mühendisleri